Leefmilieu Brussel zoekt Expert in akoestiek van gebouwen (m/v/x) (Ref. 2023-A53)

Betaalde job Voltijds Onbepaalde duur
Havenlaan 86C
Solliciteren tot

Bedrijfsdetails

 

Leefmilieu Brussel is de tweetalige milieu- en energie administratie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Wij staan in voor een brede waaier aan activiteiten op het vlak van leefmilieu met als opdracht te streven naar meer levenskwaliteit voor alle Brusselaars. Om de klimaatuitdagingen het hoofd te bieden, willen wij een faciliterende rol spelen in de transitie van het Brussels Gewest naar een koolstofarme samenleving tegen 2050.

Ons doel is om de directe en indirecte uitstoot van broeikasgassen te verminderen, de gevolgen van klimaatverandering te beperken en alle mogelijke vormen van milieuoverlast terug te dringen.

Dankzij de inzet van onze medewerker·ster·s, onze gedeelde waarden (Respect – Innovatie – Verantwoordelijkheid) en onze transversale aanpak inzake leefmilieu, zijn wij als organisatie in staat om ons aan te passen aan de huidige en toekomstige uitdagingen en onze langetermijnvisie te realiseren.

Je zal tewerkgesteld worden op de afdeling Vergunningen en partnerschappen, departement Geluid.

 

Functie

 

Je werkt binnen de dienst Geluidsplan van de afdeling Vergunningen en partnerschappen en ondersteunt de strategie van het departement Geluid bij de uitvoering van de acties die het Brussels Gewest onderneemt om lawaai en trillingen in de stedelijke omgeving te voorkomen en te bestrijden. Als specialist op het vlak van bouw met noties van bouwkundige akoestiek en technische installaties, moet je in nauwe samenwerking met de dienst:

 • het akoestisch comfort in gebouwen bevorderen, met name in het kader van de invoering van aanbevelingen of Brusselse akoestische normen, deelnemen aan werkvergaderingen met de bouwsector en de departementen van Leefmilieu Brussel en andere gewestelijke administraties die verantwoordelijk zijn voor duurzame gebouwen en de Renolution-premie;
 • de follow-up verzekeren van het akoestisch aspect van de subsidie aan de vzw Homegrade;
 • nota's, gidsen, technische fiches en webpagina's over akoestiek van gebouwen opstellen, zoals die in de Gids Duurzame Gebouwen;
 • technische ondersteuning bieden, inclusief het geven van advies, aan medewerkers die belast zijn met milieuvergunningen en met de opvolging van stedenbouwkundige procedures, over het in aanmerking nemen van de akoestiek van gebouwen;
 • aanbevelingen en opleidingsmateriaal opstellen om de geluidsomgeving op een bepaalde locatie te verbeteren, rekening houdend met de kenmerken van de stedelijke context en de verschillende beperkingen, en goede praktijken verspreiden op het gebied van plannings- en ontwikkelingsmethoden die rekening houden met de geluidsomgeving, in het bijzonder voor geluidsgevoelige zones en gebouwen;
 • technische ondersteuning bieden, met name in het kader van de toepassing van het besluit over versterkt geluid en de promotie van rustige zones in parken die beheerd worden door Leefmilieu Brussel;
 • gerichte technische ondersteuning bieden in het kader van de oproep voor lokale geluidsplannen voor dossiers rond de isolatie van gebouwen;
 • rapporteren over je taken in het kader van de evaluatie van het plan quiet.brussels.

Afhankelijk van de noden van de dienst kunnen er nog kleine wijzigingen zijn binnen dit takenpakket.

 

Profiel

 

Diploma*

Master

* Kandidaten die hun diploma hebben behaald in een land buiten de Benelux kunnen aan de selectie deelnemen op voorwaarde dat hun diploma door de Vlaamse of Franse Gemeenschap werd gelijkgesteld. Gelieve de erkenning van je diploma toe te voegen aan je kandidatuur.

 

Ervaring

 • Een relevante professionele ervaring in het domein van bouw of projectbeheer

Deze ervaring kan in aanmerking genomen worden voor de berekening van de geldelijke anciënniteit.

 

Kennis

 • Goede kennis van de akoestiek van het gebouw en technische installaties.
 • Goede kennis van de stedenbouwkundige en milieuwetgeving in Brussel.
 • Je begrijpt gesprekken en teksten in het Frans en kunt Frans spreken.
 • Kennis van IT-tools : Suite Office
 • Door de digitale transitie in onze samenleving en bij de overheidsdiensten zijn digitale vaardigheden essentieel geworden. Je bent in staat om digitale informatie en IT-hulpmiddelen te gebruiken en bent bereid om je digitale vaardigheden te ontwikkelen.

Gedragsgerichte competenties

 • Je analyseert en integreert informatie vanuit diverse bronnen.
 • Je neemt beslissingen en onderneemt acties.
 • Je hebt impact en kunt onderhandelen om tot een win-win situatie te komen.
 • Je deelt je eigen inzichten, kennis en werkwijzen met anderen.
 • Je past je makkelijk aan bij veranderingen en verschillende omstandigheden.
 • Je kunt vlot in team werken en draagt bij tot de goede verstandhouding tussen collega’s.
 • Je handelt servicegericht naar gebruiker·ster·s of begunstigden.

 

Aanbod

 

 • Een contract van bepaalde duur (3 jaar) met de mogelijkheid om in een aanwervingsreserve te worden opgenomen voor contracten van onbepaalde duur van hetzelfde niveau
 • Een voltijdse betrekking
 • Werk in een eco-dynamische werkomgeving
 • Mogelijkheid tot meerdere dagen telewerk per week
 • Een salaris A101 in overeenstemming met de loonschalen in de openbare sector (eindejaarspremie + vakantiepremie)
 • Naast de diensten gepresteerd in de publieke sector, is het mogelijk om diensten gepresteerd in de private sector of als zelfstandige te laten erkennen in het kader van de geldelijke anciënniteit, ofwel op basis van het aantal jaren relevante professionele ervaring die tijdens de rekrutering aangetoond werden, ofwel op basis van een aanvraag tot erkenning van een professionele ervaring die in het bijzonder nuttig is voor de functie
 • Maaltijdcheques (8 €)
 • Mogelijkheid tot tweetaligheidspremie (via Selor examen)
 • Een permanente vorming
 • Een flexibele uurregeling
 • Een hospitalisatieverzekering
 • Gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
 • Een fietspremie of mogelijkheid tot het bekomen van een bedrijfsfiets
 • 35 dagen verlof per jaar (op basis van een voltijdse tewerkstelling)
 • Mogelijkheid tot inschrijving van uw kinderen in het nabijgelegen kinderdagverblijf

Geïnteresseerd?

Solliciteer ten laatste op 27/02/2024 via onze site (CV en motivatiebrief).

 

Leefmilieu Brussel garandeert een objectieve selectieprocedure, op basis van de vereiste competenties. “Omdat diversiteit in onze natuur zit…”

 

Solliciteer nu