Blikveld zoekt medewerker

Betaalde job Deeltijds
Plaats van tewerkstelling: Thuiswerk
Sector: Bouwen en wonen Klimaat Milieu Ruimte Water / Droogte
Solliciteren tot

Heb je een hart voor landschapsarchitectuur en zin om de vakvereniging voor landschapsarchitectuur mee verder op de kaart te zetten? Solliciteer dan vóór 25 augustus 2024 want Blikveld is op zoek naar jou.

 

  • WIE ZIJN WE

Blikveld komt op voor een duurzame en kwalitatieve leefomgeving in Vlaanderen door in te zetten op hoogwaardige landschapsarchitectuur. Dit doen we door het verenigen en professionaliseren van landschapsarchitecten en het brede werkveld én door het sensibiliseren van de maatschappij over hoe ruimte en duurzaamheid samenhangen. Blikveld versterkt de landschapsarchitectuur door haar leden te ondersteunen, te verbinden, te informeren en te inspireren. Ze organiseert studiedagen, nascholingen, lezingen en netwerkmomenten en biedt waar mogelijk juridische en technische bijstand.

Blikveld maakt de duurzame mogelijkheden van doordachte ingrepen op het landschap kenbaar bij diverse overheden en bij het brede publiek. Blikveld draagt op deze manier rechtstreeks bij tot de verhoging van de kwaliteit en de duurzaamheid van onze leefomgeving.

 

  • WIE ZOEKEN WE

PROFIEL

• Je bent in het bezit van een bachelor- of masterdiploma

• Je hebt een grote interesse en affiniteit met het brede veld van landschapsarchitectuur, landschapsontwikkeling en aanverwante disciplines en thema’s zoals architectuur, ruimtelijke ordening, water, natuur, milieu, sociale duurzaamheid e.a.



TAKENPAKKET

Vorming en activiteiten

• Je bent het aanspreekpunt voor externen, partners, leden en vrijwilligers

• Je hebt zicht op de huidige ontwikkelingen en vernieuwingen in de landschaps- en tuinarchitectuur en je kan deze vertalen in concrete activiteiten

• Je organiseert en programmeert activiteiten, lezingen, evenementen, Blikveld Arena

• Je werkt samen met vrijwilligers en ondersteunt hen bij organisatie van activiteiten en in hun communicatie

• Je stuurt gericht freelance medewerkers aan zoals sprekers, fotografen, etc.

• Je ondersteunt Jong Blikveld in hun werking

• Je controleert mee de kwaliteit van de verspreide informatie

• Het schrijven van inhoudelijke teksten in de vorm van artikels, bijdragen aan magazines, etc. is een pluspunt

Organisatiebrede taken

• Intern overleg inplannen, agenderen, begeleiden en verslaggeving

• Je zorgt actief mee voor de voorbereiding, verslaggeving en inhoudelijke uitwisseling tussen dagelijks bestuur en de Raad van Bestuur van Blikveld vzw

• Je houdt overzicht op de werking en al haar activiteiten

• Je genereert mee aandacht op de sociale media (Instagram, LinkedIn, Facebook)

• Je schrijft subsidiedossiers uit, zoekt naar aanvullende financieringskanalen en volgt lopende subsidiedossiers op

• Je speelt een verbindende rol en verzorgt transparantie binnen de werking

• Je hebt affiniteit met de zaakvoering van een kleine organisatie

Netwerken

• Je bouwt een duurzaam partnerschap op met relevante actoren met het oog op mogelijke samenwerkingsverbanden en belangenverdediging en je onderhoudt die

• Je bent en blijft op de hoogte van ontwikkelingen en beleid in de landschapsarchitectuur

• Je gaat autonoom gesprekken aan met andere organisaties om het netwerk uit te breiden en het beroep verder bekend te maken

Talenten

• Je beschikt over een hoog probleemoplossend vermogen, een pragmatische geest en organisatorisch talent

• Je kan doeltreffend, helder en inspirerend communiceren in het Nederlands

• Aanvullende talenkennis (Engels, Frans) is een meerwaarde gezien de internationale connecties van de vereniging en de inspiratie uit internationale literatuur

• Je hebt een creatieve geest, kunt verfrissende en alternatieve thema’s en activiteiten initiëren en uitwerken

• Je bent bereidt tot occasioneel weekend- en avondwerk

• Je bent handig met IT, tekstverwerkingsprogramma’s en SharePoint

• Je bent in staat om zelfstandig en op individuele basis te werken en assertief beslissingen te nemen

 

  • ONS AANBOD

• 2/5 – 2.5/5 contract (in onderling overleg)

• Contract van één jaar met mogelijkheid tot verlenging

• Gunstige verlofregeling, maaltijdcheques en fietsvergoeding

• Afwisselende job met ruimte voor eigen inbreng in een dynamische organisatie

• Verloning volgens paritair comité 329.01 – B1b (met opname relevante anciënniteit)

• Standplaats: Thuiswerk met geregeld fysiek samenkomen i.f.v. overleg

• Voorziene startdatum: 1 oktober 2024 (latere start bespreekbaar)

 

  • INTERESSE?

Mail je cv en motivatie voor 25.08.24 naar ines.vanlimbergen@blikveld.eu.