Agentschap Landbouw en Zeevisserij zoekt Adviseur beleidsimplementatie vorming en advies

Betaalde job Voltijds
Plaats van tewerkstelling: Brussel
Sector: Landbouw
Solliciteren tot

Je functie in het kort

Wil je graag meewerken aan het verder verduurzamen van onze Vlaamse land- en tuinbouw? Weet je van aanpakken en werk je graag concepten uit in concrete acties? Heb jij oog voor optimalisatie? Dan ben jij de persoon die wij zoeken!Als adviseur beleidsimplementatie vorming en advies sta je in voor het vertalen van subsidiemaatregelen uit het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) naar concrete processen waarmee landbouwers en dienstverleners subsidies kunnen aanvragen voor vorming, advies en innovaties. Je zorgt ervoor dat aanvragen van landbouwers en dienstverleners vlot verlopen (door o.a. rekening te houden met feedback van klanten, het uitdenken van een efficiënte werkwijze, het mee vertalen naar IT toepassingen,  …). Je bent verantwoordelijk voor een correcte afhandeling en validatie van dossiers. Daarnaast werk je interne procedures uit voor de behandeling van de dossiers, sta je in voor het aanleveren van cijfergegevens over de maatregelen en heb je oog voor optimalisatiemogelijkheden. Je werkt hiervoor nauw samen met de collega’s binnen de dienst, de afdeling en met de IT-diensten. Je onderhoudt ook contacten met collega’s van andere afdelingen binnen de organisatie,  met de partners van andere beleidsdomeinen en met de sector om zo de uitvoering van het subsidieproces te optimaliseren en af te stemmen op andere maatregelen of beleidsbeslissingen.Je zal in hoofdzaak instaan voor de uitrol en operationele uitvoering van de nieuwe GLB-subsidiemaatregel ‘kennisportefeuille’ waarmee land- en tuinbouwers subsidies kunnen aanvragen voor het volgen van vormingen en het aankopen van bedrijfsspecifieke adviezen. Daarnaast word je ook betrokken bij de dossierbehandeling van andere kennismaatregelen binnen de dienst zoals vormingsplannen, demonstratieprojecten en Europese innovatiepartnerschappen. Zo draag jij je steentje bij aan de missie van onze organisatie “Vooruit voor (h)eerlijk voedsel in Vlaanderen”.Als organisatie zetten we maximaal in op een goede start van onze nieuwe collega’s. Naast een onboardingstraject word je tijdens je inwerkperiode bijgestaan door een meter/peter en een mentor, die je onze organisatie beter leren kennen. Na het onboardingstraject blijven we inzetten op continue kennisontwikkeling en kennisdeling. Gedurende je loopbaan besteden we steeds aandacht aan je welzijn. Daarnaast zetten we ook in op hybride werken, waarbij je de locatie vanwaar je werkt flexibel invult in functie van het werk dat je op dat moment doet en in samenspraak met je leidinggevende.

Wie ben jij?

  • Je hebt een masterdiploma.

Jouw voordelen

  • Je krijgt een contract van onbepaalde duur in de graad van adjunct van de directeur.
  • Je krijgt een salaris op basis van de vastgelegde salarisschaal NA111. Op https://www.vlaanderen.be/werken-voor-vlaanderen/wat-heeft-de-vlaamse-overheid-je-te-bieden/salaris(opent in nieuw venster) kan je je nettosalaris berekenen, aangepast aan je individuele situatie.
  • Je ontvangt de volgende voordelen: maaltijdcheques, gratis openbaar vervoer, een breed aanbod van leasefietsen, hospitalisatieverzekering, een financiële tussenkomst voor kinderopvang tijdens alle schoolvakanties, ...
  • Je krijgt 35 dagen vakantie per jaar en bovendien ben je vrij tussen Kerstmis en Nieuwjaar.
  • Je activiteit bepaalt je werkplek. Zo kan je dus zowel op kantoor, van thuis uit of op een satellietkantoor werken.

Meer weten over werken bij de Vlaamse overheid? https://www.vlaanderen.be/werken-voor-vlaanderen