Voedsel Anders is een groeiende beweging van organisaties die streven naar een ander, agro-ecologisch voedselsysteem.

Wereldwijd veroorzaakt het huidige landbouw- en voedselsysteem negatieve effecten op bodem, natuur, milieu en klimaat. Ook Vlaanderen wordt geconfronteerd met deze problemen. Maar omdat natuur- en milieuschade niet als kost geïnternaliseerd wordt in de prijs van ons voedsel, ondervinden ecologisch werkende boeren en bedrijven een economisch nadeel.

Momenteel zijn 25 organisaties (kleine landbouworganisaties, milieuorganisaties en N/Z-organisaties) aangesloten bij Voedsel Anders. De krachten van al de betrokken organisaties bundelen leidt tot beter beleidswerk en een communicatie die verder reikt dan de communicatie van elke organisatie apart. Samen tonen ze dat landbouw wel degelijk anders kan: ze brengen agro-ecologische boeren en andere marktdeelnemers in beeld. Samen stappen ze naar overheid en politiek met hun verwachtingen om meer agro-ecologie mogelijk te maken.

Intern doet Voedsel Anders aan gezamenlijke kennisopbouw over agro-ecologie en de mogelijkheden ervan, van boer tot en met consument.