Velt

03 281 74 75

Velt (Vereniging voor Ecologisch Leven en Tuinieren) is de vereniging voor al wie milieuvriendelijk aan de slag wil in de tuin of keuken. Al meer dan 40 jaar promoot ze gezond leven op het ritme van de seizoenen, en dit met respect voor de natuur.

In Vlaanderen en Nederland telt Velt ruim 19.000 leden, 130 lokale groepen en duizend vrijwilligers. Samen zetten ze zich elke dag actief in voor een ecologische leefomgeving binnen het brede kader van duurzame ontwikkeling. Ze komen op voor biodiversiteit en een energie- en grondstoffenzuinig productie- en consumptiegedrag door individuen, bedrijven en overheden.