Actiegroep Sint-Baafskouter-Rozebroeken

09/228.47.97

De Actiegroep Sint-Baafskouter/Rozebroeken (ASBR) groepeert actieve buurtbewoners die regelmatig samenkomen en de gang van zaken in het gelijknamige parkgebied en omgeving in Gent/Sint-Amandsberg op de voet volgen.