Windmolens en zonnepanelen krijgen terecht veel aandacht: iedereen beseft dat we een tandje bij moeten steken om onze klimaatdoelstellingen te halen. Maar een blinde vlek in het debat over de transitie naar een hernieuwbare energievoorziening, is die van de warmtevraag. Hoe zullen we de gebouwen in de toekomst verwarmen zonder fossiele brandstoffen?

Want ongeveer 85% van het huishoudelijk energieverbruik gaat naar verwarming en meer dan 90% van de huishoudens gebruikt daarvoor gas of stookolie. Om een nuluitstoot van CO2 te bereiken, zullen tussen nu en 2050 jaarlijks zo’n 100.000 huishoudens hun warmtevoorziening moeten vergroenen. 

Lees hieronder meer over groene warmte.