Herbekijk de sessies van Connect2Change 2022

Grote veranderingen staan op til op vlak van wonen, landbouw, mobiliteit en industrie. Hoe drukken we als milieubeweging mee onze stempel op die veranderingen? Hoe zorgen we ervoor dat ze ecologisch én sociaal rechtvaardig zijn? Maar ook en vooral: hoe kunnen we dit alles samen realiseren? 

Om de stap naar een duurzame samenleving te versnellen, moeten we onze krachten bundelen. Daarom nodigen we iedereen die werkt aan een duurzaam Vlaanderen van harte uit op Connect2Change.

Jonge landbouwers gooien het over een andere boeg en telen voor ons duurzaam en lokaal voedsel? Check!

Onze kinderen worden opgeleid voor de jobs van de toekomst? Check!

Alle Vlamingen kunnen betaalbaar wonen in een energiezuinig huis? Check!

Ontdek samen met ons hoe we een toekomst vol kansen kunnen waarmaken. 

Donderdag 22 september

Landbouw van de toekomst

Het intensieve Vlaamse landbouwmodel legt een grote druk op ons leefmilieu. Denk maar aan de hoge uitstoot van broeikasgassen en stikstof, de vervuiling van het grondwater en het gebruik van onkruidverdelgers en insecticiden. 

Dat kan anders en dat bewijzen heel wat jonge landbouwers vandaag. Ook de onderzoekswereld verdiept zich meer en meer in nieuwe landbouwmodellen zoals agro-ecologische landbouw, bomenlandbouw, voedselbossen en de teelt van eiwitgewassen. 

Connect2Change kijkt op 22 september door de ogen van jonge inspirerende landbouwers naar de toekomst van de Vlaamse landbouw.

Herbekijk dit webinar

Donderdag 20 oktober

Jobs van de toekomst

De komende jaren staan zowel de industrie-, energie-, landbouw-, voeding- en transportsector voor grootse en duurzame hervormingen. Ben je benieuwd naar de impact van die klimaatambities op jouw leven én werk? En wil je weten hoe we ons arbeidsmarkt- en onderwijsbeleid moeten klaarstomen voor al die veranderingen? Kom het op 20 oktober te weten tijdens dit boeiende webinar!

Grootse ambities vragen grootse inspanningen. We gaan onze huizen massaal moeten renoveren en op grote schaal warmtepompen, windmolens en zonnepanelen moeten installeren. Fabrieken zullen hun werkwijze en industriële installaties moeten afstemmen op de principes van een koolstofvrije en circulaire economie. En ook de focus van ons landbouwmodel moet meer duurzaam én lokaal zijn.

Al die transformaties zullen in de toekomst een grote impact hebben op ons leven én ons werk: Welke nieuwe jobs zullen er ontstaan en welke beroepen worden op termijn misschien wel overbodig? Hoe zorgen we ervoor dat iedereen de juiste skills ontwikkelt om die nieuwe jobs uit te oefenen? Hoe leiden we huidige werknemers en jongeren hiervoor op? En last but not least: hoe zorgen we ervoor dat we iedereen - ongeacht afkomst en opleidingsniveau - meekrijgen in deze omwenteling?

In dit webinar gaan we samen op zoek naar antwoorden op deze vragen. We bekijken wat nodig is om ons arbeidsmarkt- en onderwijsbeleid klaar te stomen voor deze uitdagingen.

Herbekijk dit webinar

Sessie in samenwerking met Reset.Vlaanderen

Dinsdag 22 november

Wonen van de toekomst

Onze Vlaamse woningen slurpen energie en verwarmen voornamelijk op fossiele brandstoffen. Dat is slecht voor het klimaat en het vergroot de kans op energie-armoede bij explosie van de energieprijzen. De remedie is een grootschalige renovatiegolf, meer sociale woningen, verdichting in woonkernen en opschaling van alternatieve woonvormen. Maar hoe garandeer je dat deze transformatie ook sociaal rechtvaardig en toegankelijk is voor iedereen? 

Connect2Change belicht op dinsdag 22 november, samen met drie experten, geteste recepten en outside-the-box-oplossingen die energie-efficiënt en duurzaam wonen voor iedereen mogelijk maken. 

Herbekijk dit webinar

Sessie in samenwerking met Reset.Vlaanderen

Connect2Change wordt georganiseerd door Bond Beter Leefmilieu, met steun van: