Een ban op PFAS blijft onvermijdelijk. (c) Lukas - Pexels

Nieuwe PFAS-normen: "Vlaamse Overheid moet uitleggen waarom ze deze voldoende veilig acht"

Een ban op PFAS blijft onvermijdelijk. (c) Lukas - Pexels

Vandaag stelde de PFAS-opdrachthouder een nieuw PFAS-normenkader voor. Het is een tijdelijk handelingskader voor PFAS in kader van grondverzet en sanering. De nieuwe normen hebben nog maar weinig te maken met gezondheid en zijn een afweging van maatschappelijke risico’s. Dit is een politieke beslissing. De overheid moet daar helder in zijn. Daarnaast luidt de vraag hoe Lantis deze normen zal moeten toepassen op haar Oosterweelwerf.

PFAS-opdrachthouder Karl Vrancken presenteerde vandaag een nieuw rapport over een nieuw normenkader voor Vlaanderen, gemaakt door onderzoeksbureau VITO. Dit rapport “Bindend normenkader voor PFOS en PFOA“ presenteert nieuwe bodemnormen voor PFOS en PFOA die overal in Vlaanderen van toepassing zullen zijn.

Welke risico’s zijn maatschappelijk aanvaardbaar?

Dit is reeds de derde aanpassing aan het PFAS-normenkader op twee jaar tijd. Dit toont aan hoe snel de inzichten kunnen én moeten veranderen. En hoe broodnodig burgeractivisten en milieubeweging zijn om de overheden bij de les te houden.

Met dit nieuwe normenkader wil de Vlaamse overheid vooral klaarheid scheppen voor alle werven in heel Vlaanderen. Maar die overheid moet dan ook snel helder communiceren over wat deze waarden in de praktijk betekenen. Deze voorgestelde normen zijn geen gezondheidskundige waarden, maar zijn het resultaat van een risicogebaseerde aanpak omdat er nu al eenmaal te veel PFOS in de ondergrond van Vlaanderen zit. Het is aan de beleidsmakers om uit te leggen waarom ze deze normen voldoende veilig acht.

Cruciaal is dat het normenkader ook de komende jaren blijvend herzien wordt naar de meest recente wetenschappelijke inzichten, zoals het rapport ook stelt.

Belangrijkste stap: uitfasering PFAS

Het doel moet wel zijn om de milieurisico’s in alle compartimenten zoals lucht, water en bodem zo snel mogelijk te reduceren en daarvoor is een ban op PFAS onvermijdelijk.

“Voor Bond Beter Leefmilieu is een totale uitfasering van alle PFAS cruciaal. We moeten de aanwezigheid van PFAS in lucht, water en bodem zo snel mogelijk naar nul brengen. Dat betekent een concreet PFAS uitfaseringsplan voor heel Vlaanderen en een sterk milieubeleid inzake vergunningen en zorgwekkende stoffen. We moeten ten allen tijde voorkomen dat een dergelijke milieuramp opnieuw gebeurt”, zegt Tycho Van Hauwaert van Bond Beter Leefmilieu.

Welke norm voor de Oosterweelwerf?

Alle ogen zijn nu uiteraard gericht op de Oosterweelwerf. De overheid moet de relatie tussen deze nieuwe normen en de Oosterweelwerken verduidelijken. Zal de nieuwe bouwstofnorm van 6 microgram/kg meegenomen worden naar de Oosterweel werfzone? Bieden deze normen een antwoord op de geschorste technische verslagen van Lantis door de Raad van State? Tot welk aanvaardbaar niveau mogen met PFAS vervuilde gronden blijven liggen in het Oosterweelgebied?

PFOS

Meer over PFOS