Het potentieel van fietslogistiek in Vlaanderen

Fietslogistiek heeft een gigantisch potentieel. Als de afstand minder dan 7 km bedraagt en de last niet groter dan 200 kg is, kan zo’n 51% van alle gemotoriseerde verplaatsingen van goederen met een cargofiets gebeuren. Om dat potentieel ook te realiseren, staken verschillende fietskoeriers, lokale overheden en experts de koppen bijeen tijdens een workshop van de Green Deal Duurzame Stedelijke logistiek. Wat zijn de uitdagingen, en wat zijn de winsten? 

Goede punten uit studies omtrent fietslogistiek

De shift naar fietslogistiek komt steden ten goede: op vlak van CO2, bereikbaarheid, leefbaarheid, gezondheid en efficiëntie. Dat bewijst onderzoek in Berlijn, waar fietslogistiek uitgebreid getest werd, en ook een casestudie in Londen leverde veelbelovende resultaten op. Door te werken met een stedelijk consolidatiecentrum - waar goederen aan de stadsrand gebundeld worden en dan met schone voertuigen de stad ingaan - werden per pakket 20% minder kilometers afgelegd en deze werkwijze leverde maar liefst 54% reductie in CO2-uitstoot op. Een uitdaging die daarmee gepaard gaat: als steeds meer cargofietsen fietspaden gebruiken, moet ook de weginfrastructuur aangepast worden. 

Voorwaarden voor fietslogistiek

De deelnemende fietskoerierbedrijven formuleerden verschillende randvoorwaarden om fietslogistiek in Vlaanderen te laten slagen. Het is nog steeds een uitdaging om een rendabele business op te starten in de fietslogistiek, en overheden kunnen hierbij best een handje helpen. Denk aan een aankoopsubsidie voor de cargofiets, het mee helpen realiseren van voldoende volume door zelf gebruik te maken van de diensten van fietskoerierbedrijven en het voorzien van de nodige infrastructuur. Gepaste regelgeving kan fietslogistiek een duwtje in de rug geven: cargofietsen kunnen voordeel halen uit opgelegde venstertijden, een goed circulatieplan is noodzakelijk, en ook is er op dit moment nog niet genoeg openheid voor nieuwe types van voertuigen in de fietslogistiek. 

De rol van overheden en lokale besturen 

Lokale besturen beschikken over veel mogelijkheden om fietslogistiek te stimuleren. Stad Mechelen brengt dat in de praktijk door goede fietsinfrastructuur te voorzien en voorrang te geven aan de fiets door het inrichten van fietsstraten en fietszones. De gemeente geeft het goede voorbeeld door bakfietsen te gebruiken bij de stadsdiensten, eigen leveringen via een fietskoerier te laten gaan en door in hun aanbestedingen duurzame levering als een belangrijk criterium op te nemen. De stad Mechelen stimuleert ook verschillende proefprojecten en komt voor maximum 50% van de kost tussen bij de aankoop van een cargofiets door een fietskoerier (tussenkomst maximaal 3000 euro). 

Conclusie: het potentieel van cargofietsen is groot en we zien steeds meer goede realisaties. Het is nu aan de lokale, Vlaamse en federale overheid om een vooruitstrevend kader uit te zetten en gepaste maatregelen te nemen om fietslogistiek tot een succesverhaal te maken. 

Dit artikel verscheen in de nieuwsbrief van de Green Deal Duurzame Stedelijke Logistiek. Abonneren op deze nieuwsbrief kan je hier.

Duurzame stedelijke logistiek Ondernemers voor de toekomst